تبلیغات
ƥḗåℭḕ Ờƒ ⱮïņḎ - یك سرى توضیح
The world is quiet here

یك سرى توضیح

سه شنبه 9 تیر 1394 10:10 ق.ظ

نویسنده : NotCarmen

http://s6.picofile.com/file/8196757484/image.jpg

پوستر↑


یه ســــــــرى توضیح درمـــــــورده داســــــــتان:


①اول این كه مـــــــا دو تا نویســــــــنده ایم و یك داســــــــتان

رو مـــــــینویســــــــیمـــــــیعنى از دیدگاهه ٢ نفر مـــــــختلــــــــف
② شباهت اســــــــم ها و شخصیت ها  به افراد واقعی

هیچ ربطى به مـــــــا نداره
③براى مـــــــشخص شدن اســــــــم نویســــــــنده  به مـــــــهرى

كه اول پســــــــت هســــــــت نگاه كنید
④فعلــــــــا تا داســــــــتان اول تمـــــــوم نشه

نویســــــــنده قبول نمـــــــیكنیمـــــــ

⑤اســــــــم داســــــــتان اولــــــــمـــــــون frienemies هســــــــت كه مـــــــیشه تركیبى

از كلــــــــمـــــــه هاى دوســــــــت و دشمـــــــن friends+enemies
⑥ داســــــــتانی کـــــــــــــه مـــــــینویســــــــم

شرح 2 ســــــــال مـــــــیشه⑦هنوز تعداد قســــــــمـــــــت ها مـــــــشخص نیس پس نپرســــــــید

⑧ هنوز مـــــــشخص نیســــــــت كه بازم داســــــــتان هاى دیگه

 ی وب هم بیش از یه نویســــــــنده

دارن یا نه ولــــــــى احتمـــــــالــــــــا بعد از این هر نویســــــــنده

داســــــــتان جداگونه مـــــــى نویســــــــه
⑨این شیوه ى داســــــــتان نویســــــــى ایده ى خودمـــــــونه

 و اولــــــــین بار

هم تو تاریخ وبلــــــــاگ نویســــــــى به ســــــــر كســــــــى
 
زده اگه تهمـــــــت

الــــــــکـــــــــــــی نزنین مـــــــمـــــــنون

مـــــــیشیمـــــــ

 دیدگاه ها : ثابت
آخرین ویرایش: جمعه 26 تیر 1394 06:27 ب.ظ